DORPSVISIE

DORPSVISIE

Project Dorpsvisie Hooghalen

Met trots presenteert het bestuur van Dorpsbelangen u  de Dorpsvisie.

Via de volgende link kunt u het resultaat bekijken:

Dorpsvisie 2021

Het bestuur van Dorpsbelangen is in mei 2019 overeengekomen met de gemeente om een nieuwe Dorpsvisie op te stellen. Doel is te komen tot een nieuwe visie die breed wordt gedragen en realiseerbaar is.  

Om alle belangen die spelen in het dorp goed te kunnen verwoorden en omdat de Dorpsvisie van het dorp is, hoopt het bestuur op een goede samenwerking vanuit het dorp.

Klankbordgroep

In 2020 is een oproep gedaan onder de bewoners om mee te denken over de toekomst van het dorp? En daarmee zitting nemen in de klankbordgroep namens zichzelf of vereniging.

Digitale enquête
Om te weten wat er leeft bij de bewoners, is gevraagd een digitale enquête in te vullen. De resultaten zijn in de Dorpsvisie.

De resultaten  van de enquête zijn inmiddels verwerkt en worden hier nader toegelicht door Reinhard Mulder en Jennifer Brecheteau van Antea

Dorpsvisie 2007

In 2007 heeft het bestuur van Dorpsbelangen een eerste Dorpsvisie opgesteld. Een ambitieus plan voor de toekomstige ontwikkeling van het dorp voor een periode van 5 tot 15 jaar. Deze visie werd in samenwerking met dorpsbewoners en andere professionele partners ontwikkeld. 

Resultaten van deze visie waren:

  • 2008 – aankoop voormalige AZC-terrein door de gemeente
  • 2011 – planvorming herinrichting Hoofdstraat
  • 2011 – planvorming Brootacker II
  • 2012 – start kaveluitgifte Brootacker II
  • 2013 – uitvoering herinrichting Hoofdstraat