DORPSVISIE

DORPSVISIE

Project Dorpsvisie Hooghalen

Dorpsvisie 2007

In 2007 heeft het bestuur van Dorpsbelangen een eerste Dorpsvisie opgesteld. Een ambitieus plan voor de toekomstige ontwikkeling van het dorp voor een periode van 5 tot 15 jaar. Deze visie werd in samenwerking met dorpsbewoners en andere professionele partners ontwikkeld. 

Resultaten van deze visie waren:

  • 2008 – aankoop voormalige AZC-terrein door de gemeente
  • 2011 – planvorming herinrichting Hoofdstraat
  • 2011 – planvorming Brootacker II
  • 2012 – start kaveluitgifte Brootacker II
  • 2013 – uitvoering herinrichting Hoofdstraat

 

Dorpsvisie 2020

Het bestuur van Dorpsbelangen is in mei 2019 overeengekomen met de gemeente om een nieuwe dorpsvisie op te stellen. Doel is te komen tot een nieuwe visie die breed wordt gedragen en realiseerbaar is.  

Om alle belangen die spelen in het dorp goed te kunnen verwoorden en omdat de Dorpsvisie van het dorp is, hoopt het bestuur op een goede samenwerking vanuit het dorp.

OPROEP 1
Wilt u graag meedenken over de toekomst van het dorp? En zitting nemen in de klankbordgroep namens uzelf of vereniging dan kunt u zich aanmelden bij het secretariaat (dbhooghalen@gmail.com) of bij een van de andere bestuursleden.

OPROEP 2
Om te weten wat er leeft bij de bewoners, wordt gevraagd een digitale enquête in te vullen. De resultaten worden verwerkt in de dorpsvisie. Ga naar de start van de vragenlijst.

Het bestuur verwacht een eerste bijeenkomst in september te kunnen organiseren als de omstandigheden dit toelaten.