Bijna 180 enquêtes voor Dorpsvisie

Dorpsvisie Hooghalen

Bewoners van Hooghalen en omstreken zijn vanaf begin juli actief aan de slag gegaan met het invullen van de digitale enquête. De teller staat nu op 179 afgeronde vragenlijsten.

De mening van bewoners is nodig voor het opstellen van een nieuwe Dorpsvisie.  Een belangrijk project voor de toekomst van Hooghalen.

Niet alleen belangrijk voor de inwoners zelf, maar ook voor de gemeente Midden-Drenthe en Welzijnswerk Midden-Drenthe. Dit is de reden dat er begin juli een intentieverklaring is getekend om het proces officieel te maken.

Tot eind juli kan de vragenlijst online worden ingevuld. Lukt dit niet, dan is het ook mogelijk om maandagavond 27 juli tussen 19.00 en 20.00 uur aan te schuiven bij één van de bestuursleden van Dorpsbelangen in het dorpshuis.