Coronavaccinatie en vervoer naar priklocatie

Uw coronaprik halen en geen vervoer?

Bel de Dorpskrachttelefoon 06-38416884 en er wordt een oplossing gezocht.

Als de vrijwilliger even niet aanwezig is en de telefoon niet opgenomen wordt, spreek dan uw naam en telefoonnummer in.  U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld