De redactie wenst u een fijne jaarwisseling

Hooghalen

Dit oudjaar is er een om altijd te blijven herinneren. Geen traditionele activiteiten, zoals het cardbidschieten op de Nijlanden en nieuwjaarsfeest in de Soos.

Ieder zal er zijn of haar invulling aan gaan geven. We wensen alle bewoners van Hooghalen een veilig en prettig afscheid van 2020.

We gaan als redactie in 2021 verder met het delen van het nieuws uit Hooghalen. We wensen u veel gezondheid, geluk en succes in het nieuwe jaar!

Joop, Trudy, Lute & Anita