Digitaal Bijblijven Senioren

Buurtacademie Hooghalen

Samen met de hulp van een maotie, naober, kind of kleinkind (buddy) wegwijs worden op de digitale snelweg!

Buurtacademie start, in samenwerking met Dorpskracht Hooghalen, het project “Digitaal Bijblijven”

Bij COOP Hooghalen wordt momenteel gespaard voor de aanschaf van tablets voor senioren. Klanten kunnen hun statiegeld schenken en COOP verdubbelt vervolgens het bedrag dat wordt ingezameld. De statiegeldactie loopt van april t/m juni 2021.

Van deze bijdrage zal de Buurtacademie tablets aanschaffen. Deze worden voor een bepaalde periode in bruikleen gegeven aan geïnteresseerde senioren in Hooghalen. De Buurtacademie zorgt voor de installatie, het onderhoud en ondersteuning bij het gebruik van de tablet.

Samen met de hulp van een maotie, naober, kind of kleinkind (buddy) wegwijs worden op de digitale snelweg! Je bent nooit te oud om te leren! Beeldbellen met kinderen en familie, contact met overheid en zorgverlener, foto’s, bewegen, online bijeenkomsten bijwonen, online boodschappen bestellen, enz. 

Heeft u interesse om deel te nemen aan dit project, of kent u iemand die er deel aan zou willen nemen en waarvoor u maotie wilt zijn? Belt u ons gerust even of stuur een email.

Om goed in te kunnen spelen op de behoeften zal binnenkort een enquête gehouden worden. Goede ideeën en vrijwilligers die mee willen werken in dit project zijn van harte welkom!

Meer informatie: buurtacademie@outlook.com of bel 0593-856078 (Trudy Priem)