Buurtacademie

Buurtacademie

Buurtacademie Hooghalen

De werkgroep Buurtacademie zorgt dat bewoners kunnen leren in hun eigen dorp. Zo worden er jaarlijks diverse cursussen en workshops gegeven. Daarnaast kunnen bewoners er terecht voor digitale vragen.

Werkwijze

Door de opkomst van de digitalisering kwam de behoefte om computerlessen in het dorp te organiseren. Op deze manier is de Buurtacademie in 2006 ontstaan, waarbij leren in het eigen dorp centraal stond en nog steeds staat.

Het aanbod is vraaggericht, dorpsbewoners kunnen vragen naar een onderwerp waarmee ze iets willen leren. De werkgroepleden zoeken vervolgens naar een passende invulling. Het liefst maakt men gebruik van kennis onder dorpsbewoners of uit de regio. Soms zijn er subsidie mogelijkheden, ook deze worden aangesproken. Uitgangspunt is dat het leren in eigen dorp zo makkelijk en voordelig mogelijk is.

Werkgroepleden

Persoon
Telefoon
E-mail
Ellen Stuiver
06-55 87 22 70
ellenstuiver@kpnplanet.nl
Jacqueline Posthumus
06-82 16 36 20
jacquelineposthumus5@gmail.com