Dorpskracht

Dorpskracht

Dorpskracht Hooghalen

De werkgroep Dorpskracht zorgt dat bewoners samen prettig in ons dorp blijven wonen. Zo zijn er diverse activiteiten, zie de Dorpskrachtkalender.

Dagelijks kunt u bellen met de Dorpskrachttelefoon, wekelijks is er een Spelmiddag op de dinsdagmiddag en een Dorpskrachtcafé op de woensdagochtend en maandelijks een gezamenlijke maaltijd met Samen aan Tafel op de woensdag.

Werkwijze

Van dorpsbewoners wordt steeds meer verwacht dat ze zelfredzaam zijn en dat ze maatschappelijk kunnen blijven deelnemen in de samenleving. Vanaf 2016 organiseert de werkgroep Dorpskracht activiteiten om bewoners elkaar te laten ontmoeten en hulp en verbinding tussen bewoners onderling te stimuleren.

Met als resultaat dat alle dorpsbewoners, van 0 tot 100 jaar, prettig, veilig en langdurig in ons dorp blijven wonen.

Werkgroepleden

Naam
Telefoon
Activiteit
Janny Buiter
0593-59 24 91
Gea Klaassens
06-38 41 68 84
Dorpskrachttelefoon / Spelletjesmiddag
Anita Talens
0593-59 23 66
Dorpskrachtcafé / Samen aan Tafel