Inschrijfformulier

Inschrijfformulier

Geachte bewoner van Hooghalen en omstreken,


Graag stellen wij de vereniging Dorpsbelangen Hooghalen, Laaghalen en
Laaghalerveen aan u voor. Een vereniging met ruim 350 leden.


Wat doet de vereniging Dorpsbelangen? De vereniging Dorpsbelangen houdt zich bezig met belangenbehartiging van onze leefomgeving in de ruimste zin van het woord.


Enkele voorbeelden van onze activiteiten zijn:

 • het adviseren van lokale overheden bij streek- en bestemmingsplannen
 • het opstarten, opvolgen en/of deelnemen aan leefbaarheid projecten,
  zoals:
  • Opstellen en uitvoeren van de Dorpsvisie
  • Verkeersveiligheid / verkeersproblematiek
  • Projecten zoals Het Witte Zand / dorpsommetje
  • Beheren website www.Hooghalen.nu
  • Glasvezel project Midden Drenthe
  • Coördineren van de Buurtacademie
  • Coördineren van de AED-hulpverlening
  • Organiseren van het Paasvuur
  • Coördineren van klachten over weg- en groenonderhoud
  • Contact met Gemeente en Provincie
  • Vertegenwoordiging in:
   ▪ de DOM (Dorpen Overleg Midden-Drenthe)
   ▪ BOKD (Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe)

Het bestuur vergadert periodiek en neemt actie waar nodig. Actuele zaken worden via de
dorpskrant ‘De Boerhoorn’ en de dorpssite www.hooghalen.nu bekend gemaakt.


Ook uw lidmaatschap wordt zeer op prijs gesteld.
De contributie bedraagt € 5,= per gezin per jaar.
Wanneer u lid wenst te worden, vul dan onderstaand opgave strookje in.
Bij voorbaat dank voor uw steun.
Het bestuur van de Vereniging voor Dorpsbelangen