het bestuur

Jaarvergadering

Jaarvergadering

Jaarvergadering 2021

Op maandagavond 4 oktober wordt de jaarlijkse ledenvergadering gehouden.

Naast de formele agendapunten, wordt na de pauze de Dorpsvisie gepresenteerd.

Hieronder een verkorte versie van de agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen jaarvergadering 2019
 4. Jaarverslag secretaris 2019 en 2020
 5. Jaarverslag penningmeester 2019 en 2020
 6. Verslag kascommissie
 7. Benoeming leden kascommissie
 8. Vaststelling contributie
 9. Bestuursverkiezing
 10. Rondvraag
 11. Presentatie Dorpsvisie
 12. Sluiting

 

Hieronder links naar aanvullende stukken:

Agenda, uitgebreide versie

Notulen jaarvergadering 2019

Jaarverslag secretaris 2019

Jaarverslag secretaris 2020

Jaarverslag penningmeester 2019

Jaarverslag penningmeester 2020

Concept-Dorpsvisie

 

Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld!