Vereniging

Vereniging

Dorpssite Dorpsbelangen HooghalenDe vereniging voor Dorpsbelangen Hooghalen, Laaghalen en Laaghalerveen houdt zich bezig met de belangenbehartiging van de dorpsbewoners.

Secretariaat

Buitenakker 7

9414 BN Hooghalen   T (0593) 592690

                                        e-mail: dbhooghalen@gmail.com

Belangenbehartiging

Dorpsbelangen behartigt de belangen van de leden in het gehele werkgebied, in de ruimste zin van het woord.
Als voorbeelden waar we ons mee bezighouden:

– Adviseren in streek- en bestemmingsplannen van de gemeente
– Opstarten, opvolgen en/of deelnemen aan leefbaarheidsprojecten
– Coördineren van de Buurtacademie
– Coördineren van de AED-hulpverlening
– Organiseren van het Paasvuur
– Coördineren van klachten over weg- en groenonderhoud en andere gemeentelijke taken, dorpscontactpersoon Jeroen van der Leur

Het bestuur vergadert periodiek en neemt actie waar nodig. Ook heeft ze regelmatig overleg met vertegenwoordigers van gemeentelijke en provinciale diensten. Actuele zaken worden via de dorpskrant ´De Boerhoorn` en de dorpssite bekend gemaakt. 

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Naam Functie Adres Telefoon
Wybe Wiekema Penningmeester Beilerweg 14 06-48161548
Margriet Zwaneveld Secretaris Buitenakker 7 0593-592690
Reinhard Mulder Voorzitter Laaghalerstraat 11 06-22377965
Jeroen vd Leur Bestuurslid Oosthalen 2 06-22886049
Lute van de Bult  Bestuurslid    
Bert Wolbers  Bestuurslid    
Maarten Woudstra  Bestuurslid    

Lidmaatschap 

Op het moment telt de vereniging ongeveer 350 leden. Ieder lid kan op elk gewenst moment zaken aanmelden bij het bestuur, waarna behandeling volgt in de eerstvolgende periodieke vergadering. De contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de jaarvergadering, deze bedraagt nu € 7,50 per jaar.
Wenst u lid te worden, vul dan het inschrijfformulier in en mail dit naar dbhooghalen@gmail.com of bezorg het bij het secretariaat: Buitenakker 7

Hieronder vindt u de links naar het inschrijfformulier en de AVG verklaring

Inschrijfformulier

Privacy verklaring AVG

 

Deelnemingen 

De Vereniging voor Dorpsbelangen is lid van het Dorpenoverleg Midden-Drenthe en van het BOKD.
Het Dorpenoverleg behartigt de collectieve belangen en de leefbaarheid van alle kleine dorpen in de Gemeente Midden-Drenthe. Ze is bevoegd om gevraagd en ongevraagd de gemeente te adviseren over relevante onderwerpen.
Het BOKD (Brede Overleggroep Kleine Dorpen) in Drenthe is een belangenbehartigende organisatie die zich inzet voor een leefbaar platteland in Drenthe.