Vereniging

Vereniging

Dorpssite Dorpsbelangen HooghalenDe vereniging voor Dorpsbelangen Hooghalen, Laaghalen en Laaghalerveen houdt zich bezig met de belangenbehartiging van de dorpsbewoners.

Secretariaat

De Drift 9a
9414 BA Hooghalen
T (0593) 85 05 38
e-mail: dbhooghalen@gmail.com

Belangenbehartiging

Dorpsbelangen behartigt de belangen van de leden in het gehele werkgebied, in de ruimste zin van het woord.
Als voorbeelden waar we ons mee bezighouden:

– Adviseren in streek- en bestemmingsplannen van de gemeente
– Opstarten, opvolgen en/of deelnemen aan leefbaarheidsprojecten
– Coördineren van de Buurtacademie
– Coördineren van de AED-hulpverlening
– Organiseren van het Paasvuur
– Coördineren van klachten over weg- en groenonderhoud en andere gemeentelijke taken, dorpscontactpersoon Jeroen van der Leur

Het bestuur vergadert periodiek en neemt actie waar nodig. Ook heeft ze regelmatig overleg met vertegenwoordigers van gemeentelijke en provinciale diensten. Actuele zaken worden via de dorpskrant ´De Boerhoorn` en de dorpssite bekend gemaakt. 

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Naam Functie Adres Telefoon
Wybe Wiekema Penningmeester Beilerweg 14 06-48161548
Marjan Braam Secretaris De Drift 9a 850538
Reinhard Mulder Vicevoorzitter Laaghalerstraat 11 06-22377965
Jeroen vd Leur Bestuurslid Oosthalen 2 06-22886049
Piet Jansen* Bestuurslid Laaghalerveen 34 06-26440926

*) uittredend in verband met verhuizing

Lidmaatschap 

Op het moment telt de vereniging ongeveer 350 leden. Ieder lid kan op elk gewenst moment zaken aanmelden bij het bestuur, waarna behandeling volgt in de eerstvolgende periodieke vergadering. De contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de jaarvergadering, deze bedraagt nu € 5,00 per jaar.
Wenst u lid te worden, neem dan contact op met het secretariaat.

Deelnemingen 

De Vereniging voor Dorpsbelangen is lid van het Dorpenoverleg Midden-Drenthe en van het BOKD.
Het Dorpenoverleg behartigt de collectieve belangen en de leefbaarheid van alle kleine dorpen in de Gemeente Midden-Drenthe. Ze is bevoegd om gevraagd en ongevraagd de gemeente te adviseren over relevante onderwerpen.
Het BOKD (Brede Overleggroep Kleine Dorpen) in Drenthe is een belangenbehartigende organisatie die zich inzet voor een leefbaar platteland in Drenthe.