Land van Ons eigenaar Holtesch

Het Land van Ons is een groep burgers die zich zorgen maakt over het verdwijnen van de biodiversiteit. Om hierin verandering te brengen is een coöperatie opgericht om landbouwgrond aan te kopen. De bedoeling is dat deze grond na aankoop op een duurzame manier beheerd wordt. Geen gif en chemische middelen, geen drijfmest injecteren, geen kunstmest gebruiken, geen monoculturen en geen intensief maaibeleid. Hagen, singels en houtwallen herstellen en aandacht voor het herstel van de bodem. Het land blijft landbouwgrond maar er wordt gebruik gemaakt van wisselteelt en de natuurlijke bemesting wordt aangepast aan de behoefte.

Een jaar geleden werd een groot perceel op de Holtesch aangekocht door het Land van Ons. Kees Sijbenga, biologisch dynamisch boer uit Hooghalen, is bereid gevonden om het land te bewerken. Het afgelopen jaar is er op de prachtige Holtesch al heel veel werk verzet, klik hier voor informatie over de Holtesch. 

Je kunt lid worden van de coöperatie voor 10 euro per jaar,  je legt jaarlijks geld in voor het aankopen van grond. Meer informatie over de coöperatie Land van Ons is beschikbaar op de website.