Dorpskrant

Dorpskrant

Dorpskrant De Boerhoorn HooghalenDe Boerhoorn is de dorpskrant van het dorp. Deze verschijnt 10 x per jaar, zie het overzicht van de verschijningsdata.

Dorpskrant

De dorpskrant De Boerhoorn is een belangrijk communicatiemedium in het dorp, welke alleen in gedrukte vorm wordt uitgegeven. Het is een gratis mededelingenkrant, alleen ingezonden kopie wordt geplaatst. Inzenders van kopie betalen altijd een financiële bijdrage voor de plaatsing.

De redactie zorgt voor de samenstelling en de druk van de krant. Waarna deze onder alle huishoudens in de regio wordt verspreid. De oplage is 700 stuks en verschijnt maandelijks met uitzondering van de zomermaanden juli en augustus.

De krant is naast kopie voorzien van advertenties van lokale ondernemers, waardoor gratis verspreiding mogelijk is.

Redactie

Persoon
Functie
Telefoon
J. Buiter (tijdelijk)
Financiele zaken
592491
A. Schoenmaker
Drukwerk
592760
R. Braam
Samenvoegen
06-5112 1356
K. Wichers
Coördinatie
592585
A. Talens
Opmaak
592366

Kopie

De Boerhoorn wordt in staande A4 vorm gedrukt.

Kopie bij voorkeur digitaal aanleveren op e-mail: dorpskrant@hooghalen.nu.

Aanleveren in Word-formaat, waarbij de kopie 2 cm de A4 blijft.
Inleveradres voor overige kopie: Hoofdstraat 12, Hooghalen.

Plaatsingskosten

Kleine advertenties (zoals te koop, vermist, bedankjes), maximaal halve pagina:  € 2,00 
Hele pagina voor verenigingen: € 4,00 
Hele pagina voor bedrijven: € 25,00

Advertenties

Jaaradvertenties vanaf € 40,00 per jaar.
Start gedurende het jaar in overleg mogelijk.
Informeer bij de redactie naar de mogelijkheden.