Historie

Historie

Pension Mulder HooghalenDe kern Hooghalen werd in 1210 voor het eerst genoemd op stond historische kaarten, als plaats ‘Haelen’.

Vroegere tijden

De hunebedden en de grafheuvels aan de oostzijde van Hooghalen zijn het bewijs van zeer vroege menselijke aanwezigheid. Oude grafresten in het Laaghalerveld wijzen op oude nederzettingen. De gevonden werktuigen van vuursteen bewijzen dat er mensen zijn geweest in een tijd tussen 8000 en 4000 jaar voor Christus. De gevonden vuurstenen bijltjes kunnen als bewijs dienen voor de aanwezigheid van veehouders in de jaren omstreeks 2000 voor Christus.

In het bos ten zuidoosten van de heide van het Groote Zand hebben ooit twee hunebedden gelegen. De stenen van deze hunebedden zijn in een ver verleden weggehaald, waarschijnlijk met de bedoeling om ze te gebruiken voor wegverharding of dijkversteviging.

Ontwikkeling Hooghalen

De eerste vermelding van het esdorp Hooghalen was in 1210, de vroege Middeleeuwen. Met Haelen werd bedoeld het tegenwoordige Hooghalen en Laaghalen.
In 1798 telden Hooghalen en Laaghalen tezamen ongeveer 81 inwoners.

Station Hooghalen

Hooghalen kreeg in 1870 een station aan de nieuw aangelegde spoorlijn Meppel-Groningen. Het station is in de jaren 70 afgebroken.

In het begin van de jaren zeventig is de A28 aangelegd, welke de plaatsen Hooghalen en Laaghalen definitief scheidde.