Landschap

Landschap

Het landschap rond Hooghalen kent 4 mooie bos en heidegebieden.

Het Groote Zand

Groote Zand Hooghalen

Aan de noordoostelijke zijde van het dorp, aan de andere kant van de spoorlijn is het Groote Zand gelegen. Dit prachtige boomheidelandschap maakte in de 18e eeuw deel uit van één uitgestrekt groot heideveld. Met maaien en begrazing probeert men het gebied open te houden en de verschillende heidesoorten te behouden. De Schotse Hooglanders kunt u tegenkomen.

Het Witte Zand

Witte Zand Hooghalen

Aan de noordrand van het dorp ligt dit kleine bosgebied. Natuurbos, maar van oorsprong een grote zandverstuiving. Midden in het terrein vindt je de restant van de zandverstuiving, waar kinderen heerlijk kunnen spelen.

Het Heuvingerzand

Gelegen ten zuidoosten van Hooghalen. Het is een zeer mooi natuurgebied, iets heuvelachtig. In het eikenbos zijn nog enkele grafheuvels gelegen. In de omgeving van de grafheuvel de Wijde Blik zijn op meerdere plaatsen oudheidskundige vondsten gedaan.

Het Hijkerveld

Hijkerveld HooghalenDit terrein is gelegen aan de westzijde van Hooghalen. Het fietspad is dwars door dit unieke natuurreservaat aangelegd en brengt u door bos en langs veenplassen. Verspreid over het heideterrein liggen nog circa 15 grafheuvels. Op het Hijkerveld zijn de akkertjes uit de IJzertijd nog te zien, de zogenaamde Celtic Fields. Tevens is hier een schaapskooi, waar de herder zijn Schoonebeker schapen dagelijks over de heide leidt. Door het inzetten van Schotse Hooglanders probeert men de vergrassing van de heide op het Hijkerveld terug te dringen.