Tweede Wereldoorlog

Tweede Wereldoorlog

De Tweede Wereldoorlog heeft een grote impact gehad. Hooghalen werd het zwaarst getroffen dorp in de provincie Drenthe. Het informatiepaneel bij het herdenkingsmonument aan het Middendorp geeft een mooie samenvatting.

Bevrijding Hooghalen

Op 12 april 1945 rukten de Canadese bevrijdingstroepen vanuit Hoogeveen op naar Assen. Er werd hevig gevochten, de troepen verloren twee tanks.

Tijdens de bevrijding zijn ook 12 Saksische boerderijen in vlammen opgegaan, waarvan 7 in het Middendorp.

Herdenkingsmonument

Tijdens de bevrijding van Hooghalen op 12 april 1945 zijn zes Canadese soldaten omgekomen. Ze zijn destijds tijdelijk begraven aan de Hoofdstraat.

Bevrijding Hooghalen gevallen Canadezen

Begraafplaats zes Canadezen, gevallen op 12 en 13 april 1945 te Assen en Hooghalen. Het huis op de achtergrond is de smederij van Elslo. De tank werd stuk geschoten met een panzerfaust, waardoor één man sneuvelde.

De gesneuvelde militairen zijn:
C.p.l. W.J. MacDonald
C.p.l. H. Carson
P.t.e. A.L. Chambers
P.t.e. V.J. Chevalier
C.p.l. F.W. Lockinger
P.t.e. R.W. Finch
Op 1 november 1945 zijn deze bevrijders herbegraven op de militaire begraafplaats in Holten.