Enquête dorpsvisie Hooghalen, Laaghalen en Laaghalerveen

Het bestuur van Dorpsbelangen is gestart met de dorpsvisie voor Hooghalen, Laaghalen en Laaghalerveen (verder als Hooghalen) en jij kunt ons daarbij helpen. Het doel van de dorpsvisie is om een beeld voor de toekomst te schetsen.
De belangrijkste vraag hierbij is hoe wil het dorp er in 2035 voor staan? De dorpsvisie moet daarbij zicht geven op de kansen en mogelijkheden die Hooghalen heeft voor de toekomst. Deze enquête is onderdeel van het proces. Voor meer informatie over de dorpsvisie verwijzen we graag door naar de website.

Als inwoner, ondernemer of organisatie in Hooghalen weet jij het beste wat er in jouw omgeving belangrijk is. Het is immers jouw leefomgeving! Daarom vragen we je om mee te denken over de dorpsvisie en de onderstaande vragen te beantwoorden, die aan de hand van de volgende thema’s zijn onderverdeeld: wonen, ondernemen, voorzieningen, mobiliteit, duurzaamheid, gezondheid en welzijn, recreatie en toerisme, buitengebied en landschap. Het kost je ongeveer 10 tot 15 minuten van je tijd en je bijdrage is anoniem.

Mocht je hulp nodig zijn bij het invullen van de enquête dan staan wij klaar op maandag avond 27 juli van 19.00-20.00 uur in het dorpshuis. Maar je kunt ons ook altijd een mail (dbhooghalen@gmail.com) sturen met een vraag.
Deze enquête kun je tot 31 juli invullen.

Alvast bedankt,
Bestuur van Dorpsbelangen