Rommelroute een succes

rommelroute Hooghalen

Maar liefst 70 adressen in en om Hooghalen stellen hun oprit of garage open om leuke spullen te verkopen. Op 28 augustus kan van 12.00 tot 16.00 uur de route vanaf Eetcafé Boszicht worden gelopen of gereden.

Massale aanmelding

Het animo van de bewoners om mee te doen is al een succes te noemen. Na de eerste oproep in 2020 stroomden de aanmeldingen binnen. Veel mensen hadden blijkbaar zin de zolder of het huis op te ruimen en spullen een nieuwe plek te geven.

Route met pijlen aangegeven

De start is vanaf de noordelijke ingang van Hooghalen, vanaf Eetcafé Boszicht kunt u de pijlen volgen die langs de deelnemers gaat. Deze zijn herkenbaar aan de vlaggetjes en/of de poster, waarschijnlijk niet te missen.

Organisatie vanuit het dorpshuis

Deze rommelroute is georganiseerd door de activiteitiencie van het dorpshuis. In eerste instantie gepland in november 2020, maar door de bekende maatregelen is dit uitgesteld naar 28 augustus. De organisatie hoopt op mooi weer!