Wijkagent Karin Fekkes stelt zich voor

Wijkagent-Fekkes-Hooghalen

Karin Fekkes is als wijkagent verantwoordelijk voor een groot aandachtsgebied waaronder Hooghalen.

Karin werkt sinds 2003 bij de politie en sinds 2006  in Midden-Drenthe; de laatste jaren als wijkagent van Beilen-Buiten.

De buurt is haar werkterrein. In wijken en buurten gebeurt het. Zij wil dan ook meer grip krijgen op wat er in de wijk gebeurt.

Weer werken in de wijk, communiceren met de bewoners, aanvoelen en reageren op wat er speelt en de kwaliteit van onze dienstverlening op een hoog niveau houden. “Kennen en gekend worden”, de gedachte van toen, in een nieuwe tijd en met nieuwe technieken en hulpmiddelen.

Haar doel is om binnenkort de Whatsapp buurtpreventie in alle wijken actief te krijgen. Op deze manier kunnen buurtbewoners elkaar en de politie snel op de hoogte brengen van alarmerende situaties, zoals een inbraak of een verdachte situatie in de buurt. Op deze manier hopen wij als politie dat de criminaliteit afneemt. 

De wijkagent is te bereiken via het telefoonnummer 0900-8844 (lokaal tarief). Bel bij spoedgevallen altijd met 112.

Karin is als wijkagent ook op Instagram te bereiken: pol_wijkagent.karin 
Wanneer er in de wijk een bijzonderheid is waarvan u denkt dat daar de wijkagent bij moet zijn, schroom dan niet om haar een bericht te sturen. 

Op www.politie.nl vindt u ook alle informatie over de wijkagenten die in andere wijken van Midden-Drenthe actief zijn.