Welzijn

Welzijn

Welzijn HooghalenDe stichting Welzijn Hooghalen ondersteunt sociaal culturele en maatschappelijke activiteiten in Hooghalen.  

Secretariaat

Hoofdstraat 12
9414 AC Hooghalen
T (0593) 59 23 66
e-mail: welzijn@hooghalen.nu

Verbinden van activiteitengroepen

Welzijn is de ‘paraplu’ zijn voor vrijwilligersgroepen welke sociaal culturele en maatschappelijke activiteiten aanbiedt aan de dorpsbewoners. De uitvoering ligt bij de verschillende vrijwilligersgroepen, welke inhoudelijk en financieel zelfstandig functioneren.

Het bestuur van Welzijn heeft als belangrijkste taak het verbinden van vrijwilligersgroepen en vrijwilligers en het zorgen voor continuïteit van de groepen. Daarnaast richt ze zich op algemene zaken, zoals huisvesting, financiën en vrijwilligerswaardering. Ze heeft een coördinerende rol en is het aanspreekpunt voor Welzijnswerk Midden-Drenthe en het bestuur van Dorpsbelangen. 

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

naam

functie

adres

Robbert Oosting

voorzitter

Laaghalerveen 3

Anita Talens

secretaris

Hoofdstraat 12

Jonathan Schans

penningmeester

Hoofdstraat 40

Geert Tijms

algemeen adjunct

Nijlanden 4

Marije de Kruijf

bestuurslid namens Kinderwerk

Hoofdstraat 43

Harald Velthuis

bestuurslid namens Jeugdsoos

Stengelinstraat 8