Lokaal welzijn

Lokaal welzijn

Bloedprikken

Elke woensdagmorgen van 8.30 – 9.00 uur in dorpshuis ‘t Haoler Hoes
Meer informatie (0593) 592340, dorpshuis ‘t Haoler Hoes.

AED-hulpverlening

Hulp bieden binnen 6 minuten na een hartstilstand redt levens. Een groep van opgeleide hulpverleners wordt automatisch opgeroepen bij een melding aan 112.
Zij proberen door middel van een AED de reanimatie vroegtijdig te starten, waarna de ambulance de zorg overneemt.
Op het moment zijn er 6 AED’s actief, voor Hooghalen, Laaghalen, Oosthalen en Laaghalerveen.
Meer informatie via Dorpsbelangen.