Stichting

Stichting

Welzijn HooghalenDe stichting Welzijn Hooghalen ondersteunt sociaal culturele en maatschappelijke activiteiten in Hooghalen.  

Secretariaat

Hoofdstraat 12
9414 AC Hooghalen
T (0593) 59 23 66
e-mail: welzijn@hooghalen.nu

Verbinden & versterken van activiteitengroepen

Welzijn is de ‘paraplu’ zijn voor vrijwilligersgroepen welke sociaal culturele en maatschappelijke activiteiten aanbiedt aan de dorpsbewoners. De uitvoering ligt bij de verschillende vrijwilligersgroepen, welke inhoudelijk en financieel zelfstandig functioneren.

Het bestuur van Welzijn heeft als belangrijkste taak het verbinden van vrijwilligersgroepen en vrijwilligers en het zorgen voor continuïteit van de groepen. Daarnaast richt ze zich op algemene zaken, zoals huisvesting, financiën en vrijwilligerswaardering. Ze heeft een coördinerende rol en is het aanspreekpunt voor Welzijnswerk Midden-Drenthe en het bestuur van Dorpsbelangen. 

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

 

naam
functie
adres
Robbert Oosting
voorzitter
Laaghalerveen 3
Anita Talens
secretaris
Hoofdstraat 12
Jonathan Schans
penningmeester
Hoofdstraat 40
Geert Tijms
algemeen adjunct
Nijlanden 4
Marije de Kruijf
bestuurslid namens Kinderwerk
Hoofdstraat 43
Harald Velthuis
bestuurslid namens Jeugdsoos
Stengelinstraat 8