50 jaar dorpshuis Hooghalen

dorpshuis hooghalen

Op 5 maart 1971 werd ’t Haoler Hoes officieel en feestelijk geopend.

Al in 1967 namen een aantal mensen het initiatief tot het oprichten van een dorpshuis in Hooghalen. Er werd een plan en een begroting gemaakt.

De kosten werden begroot op 300.000 gulden. Het ministerie van CRM zegde 100.000 gulden toe als bijdrage in de kosten, onder de voorwaarde dat de dorpsgemeenschap 10%, dus 30.000 gulden voor zijn rekening nam. De dorpsbewoners werd opgeroepen het initiatief te steunen met geld, het maken van dingen en werk op de bouwplaats. En met succes.

Op 6 februari 1970 werd begonnen, de bouwput werd in 1 dag met de hulp van 60 dorpsbewoners uitgegraven. Veel werkzaamheden zijn door dorpsbewoners pro deo uitgevoerd.

Het prachtige mozaïek op de muur bij de ingang is samengesteld uit gebakken tegels met daarin de handafdrukken van 308 Haolers. In de boomvorm wordt de eenheid van Hooghalen, Laaghalen, Laaghalerveen en Oosthalen tot uitdrukking gebracht.

stembureau dorpshuis hooghalenDoor de actuele maatregelen is het dorpshuis helaas gesloten.

Vandaag, 17 maart, is het dorpshuis tijdelijk geopend voor de verkiezingen.