Dorpsvisie vastgesteld

Dorpsvisie Hooghalen

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van Dorpsbelangen op 4 oktober 2021 is de nieuwe Dorpsvisie vastgesteld. Het is een belangrijk document, dat aangeeft hoe het dorp zich de komende jaren zal ontwikkelen.

Vervolgprojecten

In de dorpsvisie worden tien projecten genoemd waar het bestuur van Dorpsbelangen de komende tijd mee aan de slag gaat. Zo gaan de scenario’s worden uitgewerkt voor de mogelijke inrichting van het voormalige AZC-terrein en voor de mogelijke ontwikkeling van een MFC (Multifunctioneel Centrum). Met deze twee projecten gaat het bestuur al op korte termijn aan de slag.

Oproep

Wil je actief meedenken en deelnemen in één van de projectgroepen? Meld je dan aan bij het secretariaat van Dorpsbelangen.

Dorpsvisie

Voor meer informatie over de dorpsvisie en haar proces, klik hier.