Gemengd koor Advendo zingt online

Advendo Hooghalen Zoom

Gemengd koor Advendo bestaat al ruim 85 jaar maar het was nog nooit zo moeilijk om samen te  zingen.

Door de verlengde lockdown heeft het bestuur alsnog besloten om via het programma Zoom online repetities te houden. Eind 2020 is voor het eerst online gerepeteerd.

Het was wennen,  maar veel leden vonden het toch leuk om eraan deel te nemen.

Dankzij een online training van de Buurtacademie Hooghalen voor het gebruik van Zoom zijn de meesten inmiddels bekend met het programma.

Onder leiding van dirigente Mariken van Spronsen worden op dinsdagavond zangoefeningen gedaan en nummers van het repertoire doorgenomen. 

Naast het samen zingen is het fijn elkaar even te “zien”. Want de koorleden missen de wekelijkse zangavond en daarbij vooral ook de gezelligheid.