Ledenvergadering HHCombi uitgesteld

Ledenvergadering Hooghalen

De geplande Algemene Ledenvergadering (ALV) op 10 november gaat niet door.

Vanwege de onlangs aangescherpte Coronamaatregelen heeft het bestuur het besluit genomen om de ALV uit te stellen. 

De vergaderstukken staan klaar op de website van HHCombi, de jaarrekening is gemaakt, de begroting is opgesteld en de kascontrole heeft plaatsgevonden. Het bestuur had zich tevens voorbereid op de mogelijkheid tot online mee-vergaderen, maar het totaal aantal aanmeldingen voor de ALV is gering. 

Daarom heeft het bestuur besloten te kiezen voor de mogelijkheid die dit jaar vanwege Corona geboden wordt: uitstellen. Zodra het weer is toegestaan wordt deze opnieuw ingepland.