Nieuwbouw voor de school?

Basisschool Bosvlinder Hooghalen

De school De Bosvlinder in Hooghalen is in 1973 gebouwd en is hiermee verouderd en wordt te klein. De gemeente is bereid te investeren in scholen en stelt nieuwbouw van deze school voor in 2025. Op 6 april wordt het plan besproken bij de gemeenteraad.

Integraal Huisvestingsplan
De afgelopen tijd heeft de gemeente Midden-Drenthe gewerkt aan een Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor alle scholen in de gemeente. Daarin is een investeringsplan en prioriteitenlijst opgenomen. De school in Hooghalen staat op plaats 3 voor nieuwbouw.

Situatie Hooghalen
Op dit moment heeft de school 78 leerlingen verdeeld over 4 klassen. Daarnaast is er een grote kinderopvang in het schoolgebouw, verdeeld over twee lokalen. De prognose voor 2036 is dat het leerlingaantal fors groeit naar 103. De MR en het team zijn betrokken geweest en hebben kunnen aangeven wat de knelpunten zijn van het gebouw.