Statiegeldactie COOP loopt goed

Ook in de maand mei wordt bij COOP gespaard voor het project Digitaal Bijblijven Senioren Hooghalen. Met uw statiegeldbon steunt u de aanschaf van tablets. COOP verdubbelt de opbrengst van deze actie, die tot en met eind juni loopt. 

Om goed aan te kunnen sluiten bij de wensen van de bewoners zal binnenkort een telefonische enquête door Buurtacademie worden gehouden.