School#

School De Bosvlinder Hooghalen

Kinderen kunnen in Hooghalen naar de openbare basisschool.

Contactgegevens

IKC “De Bosvlinder”
Bosweg 1
9414 BD Hooghalen
T (0593) 592317

www.bosvlinder.nl
info.bosvlinder@kitsprimair.nl
https://kitsprimair.nl/

Clusterdirecteur: Nicole Jongman